DE BETAALBARE TUSSENSTAP.

KMO's.
 

PROCEDURES

Gerechtelijke procedures 

 1. Dagvaarding gerechtsdeurwaarder

 2. Verloop, mogelijkheden onderhandelingen tijdens procedure

 3. Formuleren voorstel tot minnelijke regeling

 4. Vonnis

BEGELEIDING HORECA

Specifieke problemen horeca

 1. Betalingsproblemen

 2. Onderhandeling met schuldeisers

 3. ​Algemene begeleiding bij het zoeken naar oplossingen

ONTSLAGCOACH

Analyse

 1. Ontslag WN opzeg/dringende redenen/medische redenen

 2. Reïntegratie traject na langdurige ziekte

 3. Schriftelijk verslag ter bevestiging van bespreking.

ONDERNEMERS IN MOEILIJKHEDEN

Wet continuïteit onderneming WCO

 1. Bijstand handelsonderzoek

 2. Bespreking mogelijkheden procedure Gerechtelijke Reorganisatie ( voorheen WCO)

 3. ​Begeleiding naar faling

 4. Begeleiding na faling

GERECHTSDEURWAARDER

Beslagrecht

 1. Oproeping handelsonderzoek

 2. Dagvaarding door schuldeiser

 3. ​Procedure

 4. Uitvoering vonnis met bewarend beslag

 5. Uitvoerend beslag

* De diensten van de Juridische Helpdesk TUSSENSTAP zijn beperkt tot telefonisch advies met eventuele schriftelijke bevestiging:  u krijgt telefonisch en eventueel schriftelijk advies na betaling via de webshop waar u de gewenste dienst kan aanduiden, en een onderhoud kan reserveren.