top of page
Helpdesk foto blanco.jpg

DE BETAALBARE TUSSENSTAP.

KMO's.
 

PROCEDURES

Gerechtelijke procedures 

 1. Pre-litigation : vermijden van procedures

 2.  Bemiddeling/ onderhandelingen 

 3. Formuleren voorstel tot minnelijke regeling

 4. advies na dagvaarding

 5. advies bij beslag na vonnis

BEGELEIDING HORECA

Specifieke problemen HORECA

 1. ANALYSE SITUATIE

 2. Onderhandeling met schuldeisers bij betalingsproblemen

 3. ​Algemene begeleiding bij het zoeken naar oplossingen

 4. nazicht mogelijkheden gerechtelijke reorganisatie: spreiding schulden over 5 jaar 

ONTSLAGCOACH

ARBEIDSRECHT

 1. advies mogelijkheden ontslag door werkgever

 2.  opzegtermijn, dringende reden, medische redenen 

 3. Reïntegratie traject na langdurige ziekte werknemer

 4. bemiddeling

ONDERNEMERS IN MOEILIJKHEDEN

GERECHTELIJKE REORGANISATIE 

 1. Analyse situatie en bijstand bij handelsonderzoek

 2.  Nazicht mogelijkheden procedure Gerechtelijke Reorganisatie (WCO)

 3. Minnelijk akkoord met schuldeisers

 4. ​Voorbereiding Procedure collectief akkoord 

 5. samenstellen lijst schuldeisers

GERECHTSDEURWAARDER

Advies over BESLAG 

 1. Minnelijke invordering zonder beslag

 2. Betekening vonnis

 3. Betekening bewarend beslag na vonnis

 4. Betekening uitvoerend beslag na bewarend beslag

 5. verkoopdag 

* De diensten van de Juridische Helpdesk als ideale tussenstap zijn beperkt tot de opsomming per onderwerp. Het staat je vrij na de dienstverlening een advocaat te raadplegen. 

bottom of page