top of page
Helpdesk foto blanco.jpg

DE BETAALBARE TUSSENSTAP.

Particulieren.
 

PROCEDURES

Gerechtelijke procedures

 1. Dagvaarding gerechtsdeurwaarder

 2. Verloop, mogelijkheden procedure

 3. Formuleren voorstel tot minnelijke schikking

 4. Vonnis/mogelijkheid tot beroep

AANNEMERS

Bouwrecht

 1. Niet respecteren van planning

 2. Niet opvolgen van werken

 3. Niet correcte uitvoering van werken

 4. Frauduleuze praktijken

ONTSLAG / OPZEG

Arbeidsrecht

 1. Moeilijkheden op het werk

 2. Evaluatie in het vooruitzicht

 3. Pesterijen

 4. Reïntegratie traject na langdurige ziekte

VERHUURDER/ HUURDER

Woninghuur

 1. Discussies met huurder/verhuurder

 2. Einde huur in het vooruitzicht

 3. Problematiek huurschade

SCHENKING / TESTAMENTEN

Erfrecht

 1. Aanvaarding/verwerping nalatenschap

 2. Erfopvolging

 3. Wettelijke erfgenamen/reserve

 4. Testament

SYNDICUS/            

MEDE EIGENAARS

Mede-eigendom

 1. Algemene vergadering

 2. Werken in het vooruitzicht

 3. Niet akkoord met syndicus

bottom of page