top of page

PRIVACYBELEID

GDPR - General Data Protection Regulation


Bij schriftelijke feedback zullen alle gegevens van de advocaat die het advies verstrekt meegedeeld worden. 
Uw gegevens worden verwerkt conform met de GDPR reglementering, en u mag erop vertrouwen dat de data nooit voor commerciële doeleinden zullen gebruikt worden. 

Privacyverklaring

De juridische helpdesk, initiatief van Marika Van Gysegem, gevestigd te 8400 0ostende, 171 Elisabethlaan, legt in deze privacyverklaring op een duidelijke en heldere manier uit welke persoonsgegevens we verzamelen en wat we ermee doen.

Deze persoonsgegevens betreffen:

 • Alle voormalige, bestaande en potentiële bezoekers van de juridische helpdesk; 

 • Iedereen die een dienst betaald op de juridische helpdesk webshop. Zowel voor u persoonlijk als een vertegenwoordiger van een rechtspersoon ( hetzij een manager van een bedrijf, tussenpersoon of operationeel medewerker)

 • Personen vernoemd in dossiers. Deze worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt.

Uw persoonsgegevens vertellen ons meer over wie u bent:

 • Naam

 • Adres

 • Geboortedatum

 • Rekeningnummer

 • IP-adres

 • Informatie over uw dossier

Deze gegevens verwerken wij wanneer u onze site bezoekt. We kunnen ze opslaan, verzamelen, aanpassen, ordenen of verwijderen.

Wanneer deelt u uw persoonlijke informatie met ons:

 • Registratie voor onze online diensten

 • Een formulier (online) invult

 • Een contract ondertekent

 • Onze producten of diensten gebruikt

 • Een betaling uitvoert op onze webshop

 • Via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt

Welke gegevens verzamelen wij over u?

Persoonsgegevens:

 • Identiteit:  naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, identificatienummer, e-mailadres en het IP-adres van uw computer of mobiele apparaat;

 • Transactiegegevens: zoals uw bankrekeningnummer en de transactie die u maakte op onze webshop.

 • Financiële gegevens indien deze van toepassing zijn in uw dossier.

 • Socio-demografische gegevens: zoals of u getrouwd bent of kinderen heeft;

 • Gegevens over uw interesses en behoeften die u met ons deelt. Dit gebeurt wanneer u contact opneemt met onze advocaten, hetzij telefonisch, video call of via mail.

Bijzondere persoonsgegevens:

We leggen geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens vast die te maken hebben met uw gezondheid, etniciteit, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen, behalve als dit absoluut noodzakelijk is. Wanneer deze gegevens aan bod komen in een dossier, worden deze wel opgeslagen en zijn deze strikt vertrouwelijk.

Waarom verzamelen wij deze?

Voor onze administratie:

Wanneer u zich aanmeld bij de juridische helpdesk hebben we uw gegevens nodig om boekingen op onze site mogelijk te maken. We hebben ook uw adres, e-mailadres of telefoonnummer nodig om contact met u te kunnen opnemen.

Verder wordt alle door u verstrekte info verwerkt volgens de huidige GDPR wetgeving en zullen deze nooit voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

U kan ten alle tijde uw goedkeuring voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken.

Wij delen uw gegevens nooit met derde partijen, zoals bv. overheidsinstanties, belastingsdiensten, justitiële instanties of curators. Tenzij onderling overeengekomen in een dossier.

Wat zijn uw rechten?

 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.

Privacy: Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt.

 

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:

 • een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens

 • een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens

 • een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

 • een verzoek om overdracht van uw gegevens

 • een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor administratieve doeleinden en verbetering van onze diensten. Dit wil zeggen dat de door u verstrekte informatie aan onze administratie of advocaat strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Info binnen uw dossier wordt nooit gedeeld met derden. Indien dit wel gebeurt moet u hiervoor toestemming geven.

Wij handelen steeds volgens de de laatste GDPR wetgeving. Zo worden de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens steeds gewaarborgd.

Bovendien heeft elke medewerker van de juridische helpdesk vertrouwelijkheidsplicht en mogen zij uw gegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Wij bewaren uw gegevens zolang we deze nodig hebben voor het oorspronkelijke vooropgestelde doel. Nadien archiveren wij deze.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kan u ons contacteren op het volgende adres:

Bij vragen over uw persoonsgegevens moet u steeds een identiteitsbewijs bijvoegen.

Wij vragen u dan ook een kopie van uw identiteitskaart(voor -en achterkant) bij te voegen.

Bescherm uzelf tegen fraudeurs !

 • Laat uw toestel nooit onbewaakt achter. Eveneens bankkaart of andere ID-sleutels.

 • Installeer een betrouwbare anti-virus software.

 • Meld u steeds af op de juridische helpdesk wanneer u deze niet gebruikt.

 • Maak sterke wachtwoorden, gebruik nooit voor de hand liggende combinaties.

 • Wees alert en ga nooit in op ongebruikelijke verzoeken zoals: de vraag om via mail persoonlijke gegevens te verstrekken. 

De juridische helpdesk als initiatief van Marika Van Gysegem treedt op als verwerkingsverantwoordelijke (data controller), 

 

bottom of page