top of page
Helpdesk foto blanco.jpg

Er zijn verschillende mogelijkheden om juridisch advies te bekomen, al dan niet gratis:

 1. Gratis eerstelijns advies kan je alleen krijgen via de Commissie voor Juridische Bijstand die in elk gerechtelijk arrondissement deze gratis bijstand organiseren die ook  voor iedereen toegankelijk is om eenvoudige juridische vragen te beantwoorden. https://justitie.belgium.be/nl/juridisch_advies_nodig

U kan via de verschillende websites van de overheid en de Balies der advocaten vernemen waar en wanneer u gratis eerstelijns advies kan krijgen. https://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/wat-kost-een-advocaat/gratis-juridisch-advies   

In het kader van gratis eerstelijns advies worden permanenties georganiseerd in een Justitiehuis, OCMW of Sociaal huis: u kan dan praten met een advocaat om een antwoord te krijgen op vragen zoals:

 • Moet ik antwoorden op deze brief?

 • Welke dienst kan mij verder helpen?

 • Moet ik aanwezig zijn op de zitting?

 • Is het de moeite een advocaat te raadplegen?

 • Kan ik nog iets ondernemen? 

De gratis eerstelijnsbijstand voorziet echter niet in een uitgebreid advies of een grondige behandeling van je dossier. 

2. Tweedelijns advies  is niet gratis.

Om meer uitgebreid advies te bekomen of je probleem zo snel mogelijk te laten behandelen, heb je dus een advocaat nodig. 

 

Die kan je krijgen bijva als 

 •  Een Rechtsbijstandverzekering afgesloten- buiten de brand- of BA verzekering?  Dan kan je de verzekeraar informeren over het probleem en vragen om akkoord om het dossier door te geven aan een advocaat. De advocaat zal vervolgens het nodige kunnen doen om betaling van erelonen te bekomen via de verzekering. 

 •  Als je aan de voorwaarden voldoet - kan je eventueel de aanstelling van een pro-Deo advocaat vragen via het BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND bij elke balie van advocaten 

 

3. De JURIDISCHE HELPDESK biedt vanaf nu een TUSSENSTAP.

Voor je effectief een advocaat gaat raadplegen, kan je via de Juridische Helpdesk al eenvoudig, snel en direct telefonisch contact opnemen met een advocaat.

Je kan een telefonische consultatie met een ervaren advocaat boeken om specifiek advies te bekomen.

Deze telefonische consultatie kan je online reserveren en betalen als aparte dienst, dus zonder verdere verplichtingen.

 • Keuze datum en uur gesprek met een advocaat

Net zoals bij de dokter, kies je via het online agenda zelf het tijdstip en de dag waarop het je best past om een advocaat te spreken. 

De Helpdesk is elke dag bereikbaar en je kan dus zelf een bepaalde dag en een specifiek uur aanklikken. 

 • Keuze duur gesprek

Je kiest ook zelf hoelang je wenst te praten met een advocaat: je kan steeds starten met een gesprek van 15 minuten waarna je dan kan beslissen of je nog verder advies wil bekomen. Na het eerste gesprek zal je dus nog kunnen beslissen of je verdere hulp nodig hebt. 

 • Prijs van de telefonische consultaties: 1,35 euro per minuut + btw

Voor een gesprek van 15 minuten betaal je dus 20,25 euro + 4,25 euro btw= 24,50 euro inclusief btw 

 • Betaling online

Je kan veilig online betalen met een gewone betaalkaart.

 • Bevestiging afspraak

Meteen na de betaling online van bijvb 15 euro + btw voor een gesprek van 15 minuten,  krijg je bevestiging van die afspraak via email. De afspraak kan ook verzet worden tot 24u voordien.

 • Mogelijkheid tot bijkomende diensten

Via de website kan je ook andere diensten- zoals schriftelijke feedback, of het opstellen van een schriftelijke reactie, gewoon online aankopen. 

Emails aan de Juridische Helpdesk kunnen niet beantwoord worden indien de dienst “schriftelijke feedback” of “ schriftelijke reactie” niet is aangekocht. 

Helpdesk foto 1.jpg

bottom of page