top of page

Tweede tussenstap na de telefonische consultatie: ontwerp van een aangetekend schrijven, zoals een ingebrekestelling of een formele betwisting.

 

Deuxième étape intermédiaire après la consultation téléphonique : le projet d'une lettre recommandée, comme une mise en demeure ou une contestation formelle. 

AANGETEKEND SCHRIJVEN - LETTRE RECOMMANDEE

€ 60,50Prijs
 • Er zijn verschillende mogelijkheden om juridisch advies te bekomen, al dan niet gratis:

  1) Gratis eerstelijns advies kan je alleen krijgen via de Commissie voor Juridische

  Bijstand die in elk gerechtelijk arrondissement deze gratis bijstand organiseren

  die ook voor iedereen toegankelijk is om eenvoudige juridische vragen te

  beantwoorden. https://justitie.belgium.be/nl/juridisch_advies_nodig

   

  U kan via de verschillende websites van de overheid en de Balies der advocaten vernemen

  waar en wanneer u gratis eerstelijns advies kan krijgen. https://www.advocaat.be/een-

  advocaat-raadplegen/wat-kost-een-advocaat/gratis-juridisch-advies

  In het kader van gratis eerstelijns advies worden permanenties georganiseerd in een

  Justitiehuis, OCMW of Sociaal huis: u kan dan praten met een advocaat om een antwoord te

  krijgen op vragen zoals:

   Moet ik antwoorden op deze brief?

   Welke dienst kan mij verder helpen?

   Moet ik aanwezig zijn op de zitting?

   Is het de moeite een advocaat te raadplegen?

   Kan ik nog iets ondernemen? 

  De gratis eerstelijnsbijstand voorziet echter niet in een uitgebreid advies of een grondige

  behandeling van je dossier.

  2) Daarvoor heb je Tweedelijns advies nodig en dat is niet gratis.

  Om meer uitgebreid advies te bekomen of je probleem zo snel mogelijk te laten

  behandelen, heb je dus een advocaat nodig.

  Die kan je krijgen als bijvb als je

  a) een Rechtsbijstandverzekering afgesloten- buiten de brand- of BA verzekering? Dan

  kan je de verzekeraar informeren over het probleem en vragen om akkoord om het

  dossier door te geven aan een advocaat. De advocaat zal vervolgens het nodige

  kunnen doen om betaling van erelonen te bekomen via de verzekering.

  b) Als je aan de voorwaarden voldoet - kan je eventueel de aanstelling van een pro-Deo

  advocaat vragen via het BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND bij elke balie van

  advocaten

  3) DE JURIDISCH HELPDESK biedt vanaf nu een TUSSENSTAP.

  Als je dringend advies nodig hebt, of via de Commissie , het OCMW of CAW reeds

  eerstelijnsadvies kreeg, zal je dus een advocaat zal moeten raadplegen.

  Dus voor je effectief een advocaat gaat raadplegen, kan je via de Juridische Helpdesk al

  eenvoudig, snel en direct telefonisch contact nemen met een advocaat

   

  Je kan een telefonische consultatie met een ervaren advocaat boeken om het probleem

  onmiddellijk te bespreken en specifiek advies te bekomen. Deze telefonische consultatie kan

  je online reserveren en betalen als aparte dienst, dus zonder verdere verplichtingen.

  - Keuze datum en uur gesprek met een advocaat

  Net zoals bij de dokter, kies je via het online agenda zelf het tijdstip en de dag waarop het je

  best past om een advocaat te spreken.

  De Helpdesk is elke dag bereikbaar en je kan dus zelf een bepaalde dag en een specifiek uur

  aanklikken.

  - Keuze duur gesprek

  Je kiest ook zelf hoelang je wenst te praten met een advocaat: je kan steeds starten met een

  gesprek van 15 minuten waarna je dan kan beslissen of je nog verder advies wil bekomen.

  Na het eerste gesprek zal je dus nog kunnen beslissen of je verdere hulp nodig hebt.

  - Prijs van de telefonische consultaties: 1 euro per minuut + btw

  Voor een gesprek van 15 minuten betaal je dus 15 euro + 3.15 euro btw= 18,15 euro

  inclusief btw

  - betaling online

  Je kan veilig online betalen met een gewone betaalkaart.

  - Bevestiging afspraak

  Meteen na de betaling online van bijvb 15 euro + btw voor een gesprek van 15 minuten,

  krijg je bevestiging van die afspraak via email. De afspraak kan ook verzet worden tot 24u

  voordien.

  - Mogelijkheid tot bijkomende diensten en schriftelijke communicatie bij bepaalde

  diensten

  -

  - Via de website kan je ook andere diensten- zoals schriftelijke feedback, of het

  opstellen van een schriftelijke reactie, gewoon online aankopen.

  Emails aan de Juridische Helpdesk kunnen niet beantwoord worden indien de dienst

  “schriftelijke feedback” of “ schriftelijke reactie” niet is aangekocht.

bottom of page